marți, 25 martie 2014

Astăzi, ieri, dintotdeaunauită-ți rugăciunile și amintește-ți cum e să nu insiști
căutând un Dumnezeu nepierdut 

nu ești mai presus de ultima curvă
fiind penultima 

sfinții sunt alți păcătoși cu bun-simț

ce vrei ? 
așa a fost mereu !